Giao dịch bitcoin trên mạng hàng ngày (7DMA)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Giao dịch là sự chuyển giao giá trị Bitcoin được phát tới mạng và thu thập thành các khối. Một giao dịch thường tham chiếu đến các đầu ra giao dịch trước đó làm đầu vào giao dịch mới và dành tất cả các giá trị Bitcoin đầu vào cho các đầu ra mới. Các giao dịch không được mã hóa, vì vậy có thể duyệt và xem mọi giao dịch từng được thu thập vào một khối. Một khi các giao dịch bị chôn vùi dưới đủ các xác nhận, chúng có thể được coi là không thể đảo ngược. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Thông tin đồ thị:

Giao dịch trên mạng của bitcoin hàng tháng

Giao dịch là sự chuyển giao giá trị Bitcoin được phát tới mạng và thu thập thành các khối. Một giao dịch thường tham chiếu đến các đầu ra giao dịch trước đó làm đầu vào giao dịch mới và dành tất cả các giá trị Bitcoin đầu vào cho các đầu ra mới. Các giao dịch không được mã hóa, vì vậy có thể duyệt và xem mọi giao dịch từng được thu thập vào một khối. Một khi các giao dịch bị chôn vùi dưới đủ các xác nhận, chúng có thể được coi là không thể đảo ngược.

Phần trăm nguồn cung Bitcoin đã hoạt động trong khoảng thời gian X

Thông tin đồ thị:

Địa chỉ bitcoin có số dư trên số $ X

Địa chỉ bitcoin với hơn $ X BTC

Thông tin đồ thị

Tỷ lệ băm theo thời gian thực hàng ngày của bitcoin

Khai thác hashrate là một số liệu bảo mật quan trọng. Sức mạnh băm (tính toán) trong mạng càng nhiều thì khả năng bảo mật và khả năng chống tấn công tổng thể của mạng càng cao. Các giá trị hashrate này là thời gian thực, có nghĩa là chúng đến từ các giao diện được cung cấp bởi các nhóm khai thác.

Thông tin đồ thị

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *